Unelte utilizator

Unelte site


mandriva:ghid-2011:terminal_2

Sectiunea 1
Export page to Open Document format

Vizualizare imagini în tty

Putem vedea în terminal imagini jpeg, png, gif, bmp, etc., folosindu-ne de aplicația fbi (#urpmi fbida pentru instalare- pachetul fbida conține atât fbi cât și fbgs). Comanda necesară este: fbi opțiuni fișier Presupunând că vrem să vedem o imagine numită 1.png intr-un terminal tty, ne logăm și dăm comanda

fbi 1.png

Amănunte privind opțiunile vă dau comenzile fbi –help și/sau man fbi. Deoarece fbi nu rulează în fbterm, vom folosi fbv, aceeași aplicație care pune și wallpaper în fbterm. Pentru a vedea o imagine, dăm comanda fbv cale_către_imagine. Atât fbi cât și fbv pot expune o serie întreagă de imagini, una după alta. Presupunând că avem fotografii în directorul ~/Pictures, putem vedea aceste fotografii dând comanda:

fbv ~/Pictures/*.jpg

. Va apărea prima fotografie din director, iar prin apăsarea tastei Space putem schimba la următoarea imagine. Pentru închiderea fbv folosim tasta q.

Alternativă: fim, zgv.

Vizualizare fișiere PDF în tty

Cu aplicația fbgs putem citi documente în format PDF în terminal. Comanda necesară:

fbgs fișier.pdf

deci pentru a citi ¨ghidmandriva2010.pdf¨ dăm comanda

fbgs -c -a ghidmandriva2010.pdf

unde opțiunea -c se referă la afișarea documentului în culori, iar -a inseamnă autozoom/autodimensionare.
Toate opțiunile fbi sunt valabile și pentru fbgs. Cu +/- mărim/ micșorăm dimensiunea paginii, cu săgețile sus/jos derulăm pagina curentă, Page Up/ Page Down derulează paginile documentului pdf, apăsând tasta q închidem.
Alternative: pdftotext (pdftotext ghid* ghid.txt ⇒ transformă pdf în fișier text pe care îl putem citi cu mc, vim), pdftohtml (transformă pdf în html, pe care îl putem citi cu lynx sau elinks).

Screenshot în tty

Dacă sunteți mulțumiți de ceea ce ați făcut până acum este posibil să doriți să ¨imortalizați¨ momentele respective. O puteți face folosind fbgrab (#urmpi fbgrab pentru instalare), aplicație cu care putem lua capturi de ecran în terminal. Comanda:

fbgrab screen.jpg

unde înlocuiți numele screen cu cel dorit.
Alternative: fbshot, fbdump.

Pentru folosirea fără probleme a utilitarelor fbi, fbgs, fbgrab și fbterm (vedeți punctul 9) este necesară adăugarea userului nostru în grupul video (#gpasswd -a user video), precum și setarea permisiunilor pentru framebuffer/ memoria de ecran (#chmod a+rw /dev/fb0).

Trimitere e-mail din consolă

O modalitate simplă prin care se pot trimite e-mailuri din consolă este folosirea clientului de poștă electronică mail. Comanda va fi mail dând ca parametru adresa de e-mail la care dorim să trimitem mesajul respectiv:

mail id@provider.com evident înlocuim id@provider.com cu adresa dorită). Ni se va cere să punem subiectul mesajului și mesajul. Când terminăm de scris mesajul apăsăm Enter, în linia de sub mesaj punem un punct ¨.¨ și apăsăm Enter, semn că am terminat și e-mailul poate fi expediat.

[dan@stressat ~]$ mail id@provider.com
Subject: Probă mail
Așa trimitem mail din consolă.
.
EOT
[dan@stressat ~]$

Este posibil ca portul 25 să fie blocat de ISP, caz în care nu veti putea folosi mail din linia de comandă. Deci trebuie să luați legătura cu furnizorul de net pentru deblocarea portului. Pentru clientii RDS deblocarea portului 25 e simplă! Trebuie accesat http://www.rdslink.ro/admin/admin.php, pentru logare se folosesc datele contului Pppoe (user, parolă), şi trebuie completată o cerere Deblocare Smtp, apoi aşteptați 24 de ore.
Pentru cei ce au alt furnizor care blochează portul 25 cred că o posibilă soluție ar fi schimbarea portului 25 cu alt port neinteresant pentru providerul de net.
De asemeni putem trimite prin e-mail outputul unei comenzi, fișiere text, audio, video și orice altceva: cat file | mail id@provider.com Alternative: sendmail, mutt, alpine.

Alpine

Un client complet şi simplu de folosit pentru e-mail în linia de comandă este alpine. Alpine poate folosi şi alt port, nu neapărat 25, astfel încât nu suntem la ”mila” furnizorului de net pentru deblocarea portului 25. Se instalează cu #urpmi alpine, eventual din MCC- Install & Remove Software şi se porneşte în tty/ konsole cu comanda alpine. La prima utilizare a aplicaţiei vom fi întâmpinaţi de un mesaj de întâmpinare (ieşim din fereastra respectivă cu E, intrând astfel în fereastra cu meniul principal, foarte intuitiv), şi apoi este necesar să facem câteva setări. După cum veţi observa, chiar şi-n fereastra cu meniul principal, alpine are în partea de jos a ferestrei un oarecare fel de bară- meniu conţinând comenzile/ combinaţiile de taste folosite de alpine. Singura parte puţin mai dificilă poate fi considerată cea referitoare la configurarea alpine, dar urmând instrucţiunile următoare în câteva minute puteţi folosi alpine. Deci, pornim alpine în CLI, va fi afişat mesajul de mulţumire/ întâmpinare, ieşim din mesaj cu E (Shift+e), astfel intrăm în fereastra meniului principal, unde găsim opţiunile posibile. Cu S intrăm în meniul de setări, unde vom vedea opţiunile privitoare la configurarea alpine. Apăsăm C şi completăm datele necesare. În continuare găsiţi un exemplu de urmat, tot ce trebuie modificat este punerea numelui corect, a contului de e-mail corect. Alternativ, aceste date pot fi completate direct în fişierul de configurare alpine: ~/.pine.rc.

personal-name=numele_real
user-domain=gmail.com
smtp-server=smtp.gmail.com:587/tls/user=nume_utilizator@gmail.com
inbox-path={imap.gmail.com:993/ssl/novalidate-cert/user=nume_utilizator@gmail.com}INBOX
incoming-archive-folders={imap.gmail.com:993/novalidate-cert/ssl/user=nume_utilizator@gmail.com}INBOX
default-fcc={imap.gmail.com:993/novalidate-cert/ssl/user=nume_utilizator@gmail.com}INBOX
default-saved-msg-folder={imap.gmail.com/ssl/novalidate-cert/user=nume_utilizator@gmail.com}[Gmail]/All
folder-collections={imap.gmail.com:993/ssl/user=nume_utilizator@gmail.com}[]
image-viewer=fbv


Odată terminată această fază a setărilor putem folosi alpine pentru trimis administrarea contului de e-mail, deci putem trimite, primi, şterge mailuri direct din linia de comandă. Atenţie: la pornirea alpine vi se va cere parola contului de mail, în acest mod este asigurată intimitatea personală şi siguranţa contului. Din meniul principal, putem alege ceea ce dorim să facem: C= creare/ trimitere mesaj, I= index, putem citi mesajele primite, A= adrese, putem crea o listă cu adresele de e-mail folosite frecvent, etc.

Creare/ trimitere mesaje

Meniu- tastăm C- completăm câmpurile necesare:
To: = aici scriem adresa de e-mail la care trimitem mesajul (dacă am adăugat în lista de adrese adresa respectivă putem trece doar numele adresantului, părăsind câmpul funcţia atocomplete va completa adresa…)
Attchmnt: = aici putem ataşa mesajului ataşamente text, imagini, etc. Combinaţia Ctrl+J va deschide în partea de jos a ferestrei un sub-meniu cu ajutorul căruia putem ataşa fişiere mesajului. Avenm la dispoziţie două variante: în câmpul File to atach putem trece calea către ataşament, sau cu Ctrl+T intrăm într-un browser unde putem naviga prin directoarele/ fişierele din /home/user, alegând fişierele de ataşat mesajului. Tastând S (Shift+s) fişierul va fi ataşat, noi urmând să-i atribuim un nume. Evident, se pot ataşa mai multe fişiere.
Subject: = trebuie trecut un nume de subiect
—– Message Text = aici putem compune mesajul dorit.

După scrierea mesajului, combinaţia de taste Ctrl+X expediază acest mesaj, vom fi întrebaţi dacă trimitem, dăm Y, eventual N dacă ceva nu e-n regulă, am greşit ceva, ne-am răzgândit.

Citire/ primire mesaje

La primirea unui nou mesaj veţi primi în partea de jos a ferestrei un mesaj de anunţ de genul: [New mail! From nume_expeditor subject: subiect_mail]. Apăsând Enter veţi intra în directorul cu mesaje, INBOX fiind deja selectat, un alt Enter ne duce în INBOX, cu săgeţile sus- jos navigăm intre mesajele conţinute, selectăm ultimul mesaj, dăm iar Enter şi citim mesajul primit. Cu < mergem iar în INBOX şi apoi Folder List, Meniu. Alpine chiar este foarte uşor de folosit, chiar şi de către începători, este suficient să citim banda cu combinaţii de taste din partea de jos aferestrei pentru a şti cum anume putem face ceva, asemănător cu mc, htop şi alte aplicaţii care afişează aşa ceva direct în fereastră, nici măcar nu e nevoie să le memorăm!

Listă adrese

Din meniu apăsăm A (Shift+a), astfel intrăm în meniul de configurare listă adrese folosite frecvent. Ca şi până acum veţi descoperi că totul este simplu şi intuitiv. Apăsând @ vom primi o fereastră unde putem trece datele necesare: nume real, nickname, adresă, iar cu Ctrl+x salvăm şi ieşim, după ce confirmăm cu Y.

Meniu principal alpine:


Setări cont:


Compunere/ expediere mesaj:


Snownews


Ok, am rezolvat cu administrarea conturilor de e-mail, e bine, dar nu suficient… Fiecare din noi urmărim unul sau mai multe forumuri Linux, indiferent că suntem începători sau avansați, că avem nevoie de asistență sau dorim să împărțim cunoștințele. Dorim să urmărim ultimele mesaje, putem folosi unul din browserele din interfață grafică (Mozilla Firefox, Chrome, Opera, etc), putem folosi un browser CLI (elinks, lynx, w3m, etc), sau, pur și simplu putem să ne folosim ”mușchii” cu un RSS reader CLI, gen Snownews, Newsbeuter, etc. Hai să vedem cum putem folosi una din aceste aplicații CLI: Snownews. Instalăm snownews (urpmi snownews), pornim aplicația din consolă/ tty (snownews) și adăugăm adresele de unde dorim să descărcăm fluxurile RSS. De exemplu pentru forumul mandrivausers.ro avem la dispoziție două fluxuri RSS: http://www.mandrivausers.ro/crss și http://www.mandrivausers.ro/tracker/rss . Diferența dintre ele? Veți descoperi singuri asta! Deci rulăm comanda ”snownews”, va porni aplicația și urmează să adăugăm adresele dorite. După cum veți observa, fereastra snownews (similar cu alte aplicații CLI) oferă informații privind utilizarea, puteți vedea în bara de jos mesajul ”Press 'h' for help window.”, deci este suficient să apăsăm ”h” pentru a primi un meniu cu opțiunile utile.


Pentru adăugarea unei adrese apăsăm ”a” și apoi punem adresa, pentru ștergere apăsăm D și apoi y, mereu aplicația ne va da indicații care trebuie doar urmate. Să presupunem că vrem să adăugăm cele doua fluxuri RSS mandrivausers (veți avea ocazia astfel să alegeți unul), evident după pornirea snownews apăsăm a și introducem adresa corectă, deci www.mandrivausers.ro/crss , apăsăm Enter și avem adresa necesară. Repetăm procedura și cu www.mandrivausers.ro/tracker/rss , și dacă dorim și alte forumuri în listă procedăm în consecință, iar fereastra snownews va arăta cam așa:


Cu clic pe Enter putem vedea mesajele necitite de pe forumul respectiv…


Cu încă o apăsare pe Enter citim mesajul respectiv:Se poate observa diferența de culoare din screenshot, mesajele necitite au culoarea purple/ magenta, cele citite culoarea alb. Putem modifica aceste culori în fișierul de configurare: ~/.snownews.colors, fișier unde putem seta culorile după dorință.
Playere multimedia in consola


Music on console (MOC) este un player în linie de comandă ușor de folosit și intuitiv. Se găsește în mediile Mandriva, deci îl putem instala cu

#urpmi moc

și apoi îl putem porni în konsole sau în una din cele 6 terminale virtuale/ tty deschise cu Ctrl+Alt+F1 până la F6 cu comanda

mocp

Navigăm printre directoare cu săgețile sus-jos și intrăm în directorul cu melodii cu tasta Enter. Tot cu săgețile sus-jos navigăm în director printre melodii, Enter pornește redarea melodiei alese. Taste și combinații utile:

mocp        =pornire moc;
p sau Space  =pauză/repornire;
q           =trimite playerul în background(fundal) lăsând consola liberă pentru comenzi;
o           =redă URL (de exemplu un post de radio online);
Q           =închide moc;
s           =stop/oprește redarea;
l (L mic)      =schimbă aspectul pe una sau două coloane (layout);
Shift+t       =schimbare temă;
<           =micșorare volum;
>           =creștere volum;
l           =schimbă între fereastră cu unu sau două panouri;
mocp -p     =pornește redarea unui playlist.

Moc consumă puține resurse, redă formatele populare fără probleme, odată selectat un fișier audio continuă redarea cu celelalte fișiere din director fără pauze enervante între melodii și memorează locația de unde ați ascultat muzică, deci la repornire intră automat în acel director. Pentru a avea default o altă temă decât cea implicită trebuie copiat fișierul /usr/share/doc/moc/config.example în /home/user/.moc schimbându-i numele în config :

cp /usr/share/doc/moc/config.example ~/.moc/config

Decomentăm linia următoare(ștergem #):

# XTermTheme	= transparent-background

și înlocuim tema transparent-background sau example sau ce temă e trecută cu tema dorită. Pentru a avea aspectul din imagini și nu cel pe două coloane implicit decomentăm linia

# Layout1 = "playlist:50%,50%,50%,50%"

După cum veți putea observa în acel fișier puteți face și alte setări, după preferințe.

Altă modalitate de a rula moc cu o temă anume, utilă mai ales în tty, unde moc pornește tot cu tema implicită este să folosim la comandă opțiunea -T, setând tema. De exemplu pentru ca moc să pornească cu tema moca_theme, temă pe care o avem în directorul /usr/share/moc/themes, copiem această temă în directorul local de setări moc ca si utilizator :

cp /usr/share/moc/themes/moca_theme ~/.moc

iar comanda va fi:

mocp -T ~/.moc/moca_theme

eventual setăm un alias în .bashrc:

alias moc='mocp -T ~/.moc/moca_theme'

În același fel putem proceda și cu celelalte teme disponibile.

Pentru ascultarea unui post de radio online, porniți moc cu comanda moc stream_radio, de exemplu pentru a asculta postul de radio europafm

mocp http://89.238.252.130:7000

sau

mocp http://stream.profm.ro:8012/profm.mp3

pentru profm. Moc va reține adresa ultimului post de radio, exact ca și cu playlistul. Dacă doriți să schimbați între lista cu melodii de pe calculator și postul radio sau invers, apăsați Space sau p (deci puneți pauză), schimbați între canal radio și playlist (sau invers) cu tasta Tab și apăsați Enter, eventual în playlist navigați mai întâi la melodia preferată. După cum observați în imaginea următoare, dacă ați setat aspectul moc după metoda prezentată, aveți un singur panou în fereastră, iar canalul radio va apărea într-un panou mai mic în partea dreapta-jos. Chiar dacă porniți moc cu comanda mocp, deci cu playlistul implicit, punând pauză și apăsând Tab va apărea panoul cu postul radio, apăsând Enter porniți redarea.Alternative: mp3blaster, mpg123.
Sursă și informații suplimentare: http://polishlinux.org/apps/cli/moc-audio-player-advanced-tricks/.
Posturi radio online

La fel de simplu este să ascultăm un post de radio preferat în consolă folosind playere ca mplayer, cvlc (varianta în linie de comandă a vlc) sau moc. Mai întâi trebuie să căutăm pe net streamuri ale posturilor ce emit online. Descărcăm un stream, în funcție de setările browser-ului folosit îl găsim în directorul Downloads, Desktop sau /home/user sub numele de listen.pls, live.m3u sau altceva asemănător. Pentru a evita comenzile lungi (gen: cvlc /home/user/Downloads/live.m3u ), e preferabil să mutăm fișierul respectiv în directorul /home/user. Dăm într-o consolă una din comenzile următoare în funcție de playerul preferat și de numele fișierului: cvlc live.m3u, cvlc listen.pls, mplayer -playlist live.m3u sau mplayer -playlist listen.pls. În eventualitatea că vi se pare complicată sintaxa comenzii, greu de memorat sau sunteți comozi există soluții. Una din variante este setarea unui alias (o altă denumire a unei comenzi, o prescurtare), cealaltă este crearea unui script bash (un fișier text, care făcut executabil și rulat în consolă, execută comanda dorită). Varianta aliasurilor este preferabilă, cea a scripturilor bash este dată mai mult cu titlu informativ, ca o alternativă posibilă.

Aliasurile se pun de obicei în fișierul dedicat .bash_aliases sau în .bashrc pentru comoditate. Asă că vom adăuga linia ce urmează în .bashrc:

alias mpp=”mplayer -playlist listen.pls”

și la rularea comenzii mpp în consolă shell-ul bash înțelege că de fapt comanda este mplayer -playlist listen.pls și se comportă ca atare:realizează conexiunea cu postul de radio… Pentru alt post setăm:

alias mpl=”mplayer -playlist live.m3u”

Numele pot diferi, important este să puteți memora aliasurile. În același mod facem și alte aliasuri! Scripturile bash sunt fișiere text care, simplist exprimat, conțin o comandă pe care dorim s-o executăm. Deci creăm un nou fișier text cu conținutul:

#!/bin/bash
mplayer -playlist listen.pls

Salvăm fișierul în directorul /home sub numele radio.sh, sau listen.sh, sau sub alt nume, îl facem executabil cu comanda:

#chmod +x radio.sh

și putem rula scriptul (și implicit comanda ce ne interesează pe noi) cu una din comenzile următoare date în consolă:

sh radio.sh

sau

./radio.sh

Eventual mai putem scurta comanda puțin cu ajutorul simbolului *, care poate înlocui orice simbol sau grup de simboluri (litere, cifre, simboluri non-alfanumerice). Comanda poate fi:

sh ra*

sau

./ra*

Streamuri radio online: http://www.romaniaradio.ro/Radio-Romania.html.

Videoclipuri sau filme în tty

Putem deschide fișiere video în formate diverse (.avi, .mpeg, .wma, mp4, etc.) în linia de comandă, fie că suntem în interfața grafică/în konsole, fie că suntem într-una din cele șase terminale în mod text deschise prin combinația Ctrl+Alt+F1, Ctrl+Alt+F2, până la Ctrl+Alt+F6 (pentru revenirea în interfața grafică folosim Alt+F8 sau Alt+F7), fie că ne-am logat direct în terminal, nu în GUI. Playerele folosite sunt mplayer și/sau cvlc. Pentru vizionarea unui fișier video comanda este: mplayer -playlist /calea_către_fișier, sau cvlc /calea_ către_fișier. Dacă fișierul se află în /home/user/Music/Videoclipuri comanda va fi :

mplayer -playlist /home/user/Music/Videoclipuri/fișierul_dorit

sau

cvlc home/user/Music/Videoclipuri/fișierul_dorit

Pentru filme este bine, dificultățile apar dacă vrem să vizionăm mai multe fișiere video consecutiv, videoclipuri sau episoadele unui serial. Pentru a face așa ceva trebui să facem un playlist. Într-o consolă ne mutăm în directorul cu videoclipuri (cd /home/user/Music/Videoclipuri) și dăm comenzile următoare:

find -name *.avi > playlist.m3u sau locate *.avi > playlist.m3u
find -name *.mpg » playlist.m3u sau locate *.mpg » playlist.m3u
find -name *.wma » playlist.m3u sau locate *.wma » playlist.m3u
find -name *.asf » playlist.m3u sau locate *.asf » playlist.m3u

Astfel căutăm toate fișierele .avi, mpg, etc., și formăm o listă de redare numită playlist.m3u. Mutăm lista de redare în /home/user (cp /home/user/Music/Videoclipuri/playlist.m3u /home/user). Acum putem urmări videoclipurile consecutiv cu comanda: mplayer -playlist playlist.m3u (sau cvlc playlist.m3u). Putem seta direct din comandă dimensiunea ferestrei video, fie că vizionăm un fișier sau o listă de fișiere video:

mplayer -zoom -x 640 -y 480 video.avi

sau

mplayer -zoom -x 640 -y 480 -playlist playlist.m3u

(cifrele reprezintă dimensiunile ferestrei și pot fi modificate după plac). Și în acest caz putem crea aliasuri sau scripturi bash… Și încă ceva: chiar în tty mplayer ascultă de comenzile clasice din tastatură: p= pauză, cu săgețile derulăm înainte-înapoi, etc.


Pentru vizionat fișiere video de pe youtube folosim cvlc: - Instalare vlc:

#urpmi vlc vlc-plugins

-Vizionare: cvlc stream_video ( de exemplu cvlc http://www.youtube.com/watch?v=uelHwf8o7_U va face să ruleze în terminal Eminem-Love The Way You Lie).

TV

Doriți ca uneori să urmăriți un post TV? Mplayer ne ajută și cu acest aspect. Dați în consolă/ tty comanda:

mplayer adresă_tv

,și gata.

Câteva exemple:

mplayer -zoom -x 700 -y 400 mms://86.55.8.134/ant2 

pentru vizionat postul Antena2

mplayer -zoom -x 700 -y 400 http://82.208.151.248:8989/

pentru canalul Iași TV

mplayer -zoom -x 700 -y 400 mms://ns.alfanet.ro/AlfaOmegaMovies/ 

pentru canalul Alfa Omega Movies.

Pentru ecran complet eliminați din comandă opțiunea de dimensionare: -zoom -x 700 -y 400.Script

Merită menționată o aplicație foarte utilă atunci când folosim tty: script. Script face o copie a unei sesiuni în tty/ konsole/ terminal, salvată implicit în fișierul “typescript” din directorul /home/user. Prin tastarea comenzii script, aplicația va înregistra tot ce se întâmplă în acea sesiune/ acel tty. Dacă doriți ca sesiunea să fie salvată în alt fișier comanda va fi

script fișier_dorit.txt

. Pentru alte opțiuni și amănunte vedeți man script. Să presupunem că nu puteți viziona fișiere video (filme sau videoclipuri) în tty, în loc de imagine aveți doar niște pete, doar partea audio este în redată normal. Mesajele de eroare apar și dispar prea repede pentru a le putea citi. Ce faceți, cum știți ce trebuie făcut? Soluția: dați întâi comanda script, și astfel, tot ce faceți în consolă/ tty va fi înregistrat, astfel încât să puteți citi mesajele de eroare și să găsiți rezolvarea problemei.

Lynx- browser web CLI

Se poate naviga pe net foarte simplu și comod din linia de comanda, consolă sau tty. Învățarea utilizării unui browser text gen lynx, elinks sau altul de acest fel poate fi utilă în cazul în care avem probleme cu interfața grafică și căutăm ajutor sau în cazul instalării unei distribuții cu installer in mod text (Arch, Slackware, etc.), caz în care în alt tty putem naviga cu lynx și căuta documentație necesară dacă ne-am înpotmolit. După instalarea lynx aplicația se pornește cu comanda lynx, sau intrăm direct pe google cu lynx google.com, sau chiar direct pe situl/ forumul dorit: lynx mandrivausers.ro de exemplu. Pentru a evita unele întrebări iritante e bine să dăm opțiunea -accept_all_cookies după comandă. Deci comanda va fi lynx -accept_all_cookies mandrivausers.ro. Pentru a nu ne complica inutil de fiecare dată cu tastarea e bine să punem în fișierul nostru .bashrc un alias: alias lynx='lynx -accept_all_cookies', astfel încât comanda lynx va fi percepută ca fiind lynx -accept_all_cookies . Utilizarea lynx este simplă:

- lynx= pornim lynx
- lynx mandrivausers.ro = pornire lynx direct în adresa dată
- cu săgețile sus-jos navigăm între linkuri, în pagină
- cu tasta Enter (sau săgeată dreapta)intrăm în link
- săgeată stânga (sau b sau Page Up)= mergem inapoi o pagină, la cea precedentă
- Space (sau + sau Page Down)= mergem la următoarea pagină din link
- o= intrăm în meniul de opțiuni
- r= ieșim din meniul de opțiuni
- g= apare bara de adrese unde putem tasta o nouă adresă
- Backspace= vezi istoricul (History), cu săgețile sus-jos navigăm, cu Enter intrăm
- a= facem semn de carte (bookmarks)
- v= accesăm semnele de carte existente
- m= mergem la pagina de pornire
- /= căutare în pagina curentă
- Q sau Ctrl+C sau Ctrl+D= ieșire din lynx fără confirmare
- q= ieșire din lynx după confirmare. 

Alternative: elinks, w3m, links2

Pagina de pornire în Google:

Forumul mandrivausers.ro:

Sursă și informații suplimentare: http://homes.chass.utoronto.ca/~purslow/lhfb.html .

BashBurn

BashBurn este o aplicație pentru inscripționat cd-uri/ dvd-uri în linia de comandă, dar care dispune de un gen de interfață intuitivă, niște liste drop-down din care noi alegem opțiunile/ sarcina dorită. Instalăm aplicația cu comanda:

#urpmi bashburn

acceptăm eventualele dependențe propuse de sistem, apoi pornim aplicația în konsole/ tty dând comanda : bashburn. La prima rulare trebuie făcute câteva mici setări, apoi putem alege una din variantele disponibile: inscripționare cd audio, dvd, creare imagine ISO după cd/dvd sau din fișier, montare imagine ISO, etc. Este bine de reținut că bashburn folosește un director pentru imaginea, fișierele pe care dorim să le copiem pe disc, /tmp/burn implicit, dar dacă dorim putem alege altă locație. Să presupunem că dorim să inscriptionăm pe dvd imaginea ISO a distribuției Mandriva, imaginea respectivă trebuie copiată în directorul folosit de bashburn sau eventual trebuie făcut un link simbolic (o legătură între fișierul real și directorul pomenit).

Putem face link sau copia imaginea ISO în interfața grafică sau în CLI : 1- copiere: cp cale_spre_imagine ceva de genul

cp ~/Downloads/imagine.iso ~/tmp/burn

în cazul că imaginea se află în directorul /home/user/Downloads;
2- creere link: ln -s cale_spre_imagine, respectiv:

ln -s ~/Downloads/imagine.iso ~/tmp/burn

Dar ni se oferă opțiunea de a copia imaginea în directorul de unde își ia bashburn datele și de către aplicație.
Setări/ Configure BashBurn. În terminal dăm comanda bashburn și va apărea următoarea listă drop-down, din care putem selecta acțiunea dorită. La prima utilizare trebuie să configurăm aplicația, să setăm directorul sursă, viteza de scriere, etc., așa că apăsăm tasta 5 apoi tasta Enter.
Imagine 1- Meniul principal:

În a doua fereastră apărută luăm la rând fiecare opțiune, și apăsând 0,1, 2, etc., în funcție de numărul din fața opțiunii, urmat de apăsarea tastei Enter putem modifica setările. După cum se vede bashburn este configurat pe sistemul meu, ceva asemănător trebuie să setați și voi. În a treia imagine puteți observa că am tastat /dev/cdrom conform cu ceea ce îmi apare afișat de către sistem. În mod similar trebuie procedat cu fiecare opțiune în parte, veți observa că sunteți informați cu ceea ce trebuie scris. În cazul în care nu știți ce anume să faceți, apăsați Enter, lăsând astfel setările implicite ale bashburn. După terminarea modificării setărilor apăsăm 22+ Enter și ne reîntoarcem în meniul principal, de unde putem alege ce anume dorim să facem.

Imagine 2- Configure BashBurn:

Imagine 3- Setări cd-writter:

O alternativă foarte asemănătoare, derivată din bashburn, poate puțin mai ușor de folosit (pentru faptul că putem naviga în meniuri între opțiuni cu săgețile jus-jos, în loc să tastăm numărul opțiunii dorite) este mybashburn, aplicație aflată de asemenea în mediile Mandriva, MRB mai precis.

ffmpeg

Pentru captură video, conversie audio/ video, extragere imagini dintr-un fișier video, înlăturare stream audio sau video dintr-un video, precum și alte operații cu fișiere audio/ video vom folosi ffmpeg. Captură video:

ffmpeg -f x11grab -s 1280x960 -r 30 -b 6500 -bt 712k -sameq -i :0.0 ~/captură.avi

unde:

-f x11grab= sursa, desktopul
-s 1280x960= rezoluția
-r 30= frame rate (implicit are valoarea 25)
-b 6500= bitrate în kb
-bt 712k= toleranță la bitrate
-sameq= aceiași calitate, fără compresie
-i :0.0= sursa; se poate seta o deplasare a dreptunghiului virtual înregistrat față de colțul stânga sus 
(-i :0.0+50,60 va deplasa imaginea cu 50 de pixeli pe orizontală și 60 pixeli pe verticală)
~/captură.avi= destinația și numele fișierului video rezultat (.avi, .mpeg, .ogv, .mp4, .3gp, .flv sau ce alt format dorim).


Pentru captură audio/ video, putem alege dacă sonorul va proveni de la microfon sau va fi sonorul intern (de exemplu melodii redate de un player), deci va trebui să alegem sursa audio. O modalitate foarte comodă este prin instalarea pavucontrol/ PulseAudio Volum Control (#urpmi pavucontrol), aplicație pe care o găsim apoi în meniu- Sound & Video- PulseAudio Volum Control, sau alternativ o pornim cu Alt+ F2 ⇒ scriem pavucontrol ⇒ Enter. Să exemplificăm puțin: stabilim o comandă care va înregistra ecranul și sonorul intern:

ffmpeg -f alsa -ac 2 -i pulse -f x11grab -r 30 -s 1280x960 -i :0.0 -acodec pcm_s16le -vcodec libx264 -vpre lossless_ultrafast -threads 0 captură.avi

, dar constatăm că nu s-a inregistrat sonor. Deschidem pavucontrol în timpul rulării acestei comenzi în consolă, mergem în tabul Recording și alegem audio intern (în cazul meu Monitor of CM8738 Analog Surround 5.1). Imediat se va înregistra și partea audio. Ar fi bine ca după înregistrare să resetăm pavucontrol dacă dorim ca data viitoare să înregistrăm partea audio de la microfon… Aceeași comanda poate fi folosită și pentru sonor înregistrat de la microfon, cu deosebirea că vom selecta din pavucontrol microfonul, nu audio intern.

Conversie audio/ video:

 ffmpeg -i video.avi -sameq video.mpeg
 ffmpeg -i video.mpg -sameq video.3gp
 ffmpeg -i melodie.wav -sameq melodie.mp3Extragere stream audio din fișier video:

ffmpeg -i video.avi -sameq melodie.mp3Extragere imagini din video:

ffmpeg -i sursă.avi -r 1 -f image2 image-%3d.jpeg

unde:

-r= frame rate
-f= formatul dorit
-s= size/ dimensiunea imaginii, implicit e cea din video, dar o putem modifica
-image-%3d.jpeg= setăm ffmprg să denumească imaginile numeric, în ordine crescătoare, cu 3 cifre, de forma:
  image001.jpeg, image002.jpeg (sau putem alege mai multe sau mai puține cifre: image-%2d.jpeg, 
  image-%4d.jpeg)Conversie fișier video (orice format) în .3gp pentru telefoane:

ffmpeg -i input.avi -s qcif -vcodec h263 -r 20 -b 180k -acodec libfaac -ab 64k -ac 2 -ar 22050 output.3gph264enc

O unealtă foarte utilă pentru conversia fișierelor video o reprezintă h264enc. Folosind h264enc putem transforma un Dvd sau un fișier video în format high-quality H.264, atât pentru vizionarea acestora la un Pc, cât și pentru alte platforme: Stand-alone HW Players, Android, Sony PSP, Microsoft XBOX, Apple (iPod, iPhone, Tv), Blu-ray. Instalare:

#urpmi h264enc

Sintaxa comenzii este simplă:

h264enc -passmode -p preset

Pentru detalii și informații amănunțite vedeți man h264enc și/ sau h264enc -help, dar un exemplu de comandă este următorul:

h264enc -1p -p hq

iar apoi selectăm fișierul video dorit: fișier, director, vcd sau dvd, în funcție de tipul și locația acestuia, se alege un nume pentru fișierul rezultat (în mod contrar numele acestuia va fi H264-9581), și răspundem la întrebările puse de aplicație în legătură cu detaliile conversiei. În eventualitatea că nu știți sau nu sunteți siguri de opțiunile corecte, apăsați Enter, astfel fiind folosite opțiunile, parametrii standard, impliciți.

Jocuri

Dacă lectura v-a obosit, cu siguranță nu ar strica să vă relaxați puțin! Jucând poate un joc? De ce nu, după cum cred că deja ați auzit, orice e posibil în terminal…
1- Bsd-games: Pentru început trebuie instalate câteva jocuri, deci

#urpmi bsd-games

va aduce în tty-ul nostru câteva jocuri recreative (pornesc în terminal tastând numele jocului dorit, de exemplu backgammon, un joc de table). Iată lista completă a jocurilor cuprinse în pachetul bsd-games: adventure, arithmetic, atc, backgammon, battlestar,bcd, caesar, canfield, cfscores,cribbage,gofish,gomoku,hunt, mille, mpoly, morse, number, phantasia, pig, pom, ppt, primes,quiz, rain, random,robots, rot13, sail, snake, snscore, teachgammon,bsd-fbg, trek, worm, worms și wump.

Backgammon

2-Sjeng-free, joc de șah: se instalează cu

#urpmi sjeng-free

se pornește cu comanda sjeng.

Sjeng

CENTERIM

Sper că mică noastră prezentare v-a plăcut, chiar impresionat. Poate doriți să împărtășiți prietenilor descoperirile? Printr-un client de messenger, eventual într-un canal IRC? Ei bine, nu este nevoie să părăsiți linia de comandă pentru interfața grafică… Bineînțeles că există asemenea aplicații și pentru terminal. Centerim este un client de IM în mod text, suportă următoarele protocoale: CQ, AIM, Gadu-Gadu, Jabber, MSN , Yahoo si IRC.
Se instalează cu comanda:

#urpmi centerim

apoi se pornește cu comanda centerim dată în konsole sau tty. La prima utilizare va fi nevoie să faceți câteva setări în meniul apărut. Este nevoie să setați conturile pentru protocoalele folosite, de exemplu pentru Yahoo Messenger trebuie puse ID-ul și parola. Dacă aveți cont pe Yahoo Messenger lista cu prieteni va apărea în panoul din stânga ferestrei, pentru a discuta cu un prieten dați clic pe numele din listă și în panoul din dreapta ferestrei veți trimite/ primi mesaje. La fel de bine merge transferul de fișiere. Pentru IRC trebuie ales un nick/ nume (parola este opțională) și un server (precum irc.frenode.net să zicem). Pentru a vă conecta la un canal IRC, după ce ați configurat serverul cu combinația de taste Ctrl+b (combinație care schimbă între contactele și canalele cu care ați întrat în legatură) schimbați la Nickserv și tastați /join #nume_canal, de pildă /join #mandrivaro pentru a intra pe canalul IRC al comunității mandrivausers.ro. Pentru părăsirea unui canal sau închiderea unei convorbiri apăsați Esc- Esc (deci apăsați de două ori tasta Escape), pentru navigarea între canale, conexiuni folosiți combinația de taste Ctrl+b. Pentru a închide Centerim apăsați tasta q după închiderea conexiunilor sau după ce navigați cu Ctrl+b până când panoul din dreapta ferestrei este gol. În bara de jos a ferestrei aveți date comenzile specifice ferestrei în care vă aflați. Pentru a trimite mesajul scris apăsați Ctrl+x sau Enter (pentru Enter trebuie setat în meniuri).

Centerim- cont Yahoo:

Centerim- cont IRC- #mandrivaro:

RTORRENT

Rtorrent- downloadare torrente în linia de comandă.
Pentru a putea descărca de pe net torrente în consolă/ tty putem folosi unele aplicații precum rtorrent.
Începem prin instalarea rtorrent (#urpmi rtorrent) și configurarea fișierelor/ directoarelor necesare funcționării rtorrent, așa că deschidem o consolă și logați ca user în directorul /home/user (cel implicit la deschiderea consolei) dăm comenzile următoare:
1- creăm o locație pentru fișierele torrent descărcate (cele de forma nume.torrent): mkdir rDownloads
2- creăm locația unde rtorrent va salva sesiunile: mkdir session
3- creăm locația unde vom descărca fișierele nume.torrent de pe net, astfel încât rtorrent să le descarce automat: mkdir watch. Deci pentru ușurință în folosirea rtorrent, când descărcăm de pe net un torrent, îl salvăm în directorul watch din /home/user. REȚINEȚI: înlocuiți peste tot în fișierul .rtorrent.rc /home/stressat/… cu /home/nume_corect_utilizator_propriu/…, adică /home/dan/watch sau /home/mihai/session, /home/alex/rDownloads…, etc.).
4- creăm fișierul de configurare al rtorrent: touch .rtorrent.rc, îl edităm cu kwrite .rtorrent.rc și copiem în acesta liniile următoare:

# This is an example resource file for rTorrent. Copy to
# ~/.rtorrent.rc and enable/modify the options as needed. Remember to
# uncomment the options you wish to enable.

# Maximum and minimum number of peers to connect to per torrent.
#min_peers = 40
#max_peers = 100

# Same as above but for seeding completed torrents (-1 = same as downloading)
#min_peers_seed = 10
#max_peers_seed = 50
# Maximum number of simultanious uploads per torrent.
#max_uploads = 15

# Global upload and download rate in KiB. „0“ for unlimited.
#download_rate = 0
#upload_rate = 0

# Default directory to save the downloaded torrents.
directory = /home/stressat/rDownloads

# Default session directory. Make sure you don't run multiple instance
# of rtorrent using the same session directory. Perhaps using a
# relative path?
session = /home/stressat/session

# Watch a directory for new torrents, and stop those that have been
# deleted.
schedule = watch_directory,5,5,load_start=/home/stressat/watch/*.torrent
#schedule = untied_directory,5,5,stop_untied=

# Close torrents when diskspace is low.
#schedule = low_diskspace,5,60,close_low_diskspace=100M

# Stop torrents when reaching upload ratio in percent,
# when also reaching total upload in bytes, or when
# reaching final upload ratio in percent.
# example: stop at ratio 2.0 with at least 200 MB uploaded, or else ratio 20.0
#schedule = ratio,60,60,“stop_on_ratio=200,200M,2000“

# The ip address reported to the tracker.
#ip = 127.0.0.1
#ip = rakshasa.no

# The ip address the listening socket and outgoing connections is
# bound to.
#bind = 127.0.0.1
#bind = rakshasa.no

# Port range to use for listening.
#port_range = 6890-6999

# Start opening ports at a random position within the port range.
#port_random = no

# Check hash for finished torrents. Might be usefull until the bug is
# fixed that causes lack of diskspace not to be properly reported.
#check_hash = no

# Set whetever the client should try to connect to UDP trackers.
#use_udp_trackers = yes

# Alternative calls to bind and ip that should handle dynamic ip's.
#schedule = ip_tick,0,1800,ip=rakshasa
#schedule = bind_tick,0,1800,bind=rakshasa

# Encryption options, set to none (default) or any combination of the following:
# allow_incoming, try_outgoing, require, require_RC4, enable_retry, prefer_plaintext
#
# The example value allows incoming encrypted connections, starts unencrypted
# outgoing connections but retries with encryption if they fail, preferring
# plaintext to RC4 encryption after the encrypted handshake
#
# encryption = allow_incoming,enable_retry,prefer_plaintext

# Enable DHT support for trackerless torrents or when all trackers are down.
# May be set to „disable“ (completely disable DHT), „off“ (do not start DHT),
# „auto“ (start and stop DHT as needed), or „on“ (start DHT immediately).
# The default is „off“. For DHT to work, a session directory must be defined.
#
# dht = auto

# UDP port to use for DHT.
#
# dht_port = 6881

# Enable peer exchange (for torrents not marked private)
#
peer_exchange = yes

#
# Do not modify the following parameters unless you know what you're doing.
#

# Hash read-ahead controls how many MB to request the kernel to read
# ahead. If the value is too low the disk may not be fully utilized,
# while if too high the kernel might not be able to keep the read
# pages in memory thus end up trashing.
#hash_read_ahead = 10

# Interval between attempts to check the hash, in milliseconds.
#hash_interval = 100

# Number of attempts to check the hash while using the mincore status,
# before forcing. Overworked systems might need lower values to get a
# decent hash checking rate.
#hash_max_tries = 10


5- Salvăm modificarea făcută fișierului .rtorrent.rc.
6- Acum să presupunem că ați făcut acești pași și ați descărcat un torrent. În acest exemplu vom descărca torrentul cu distribuția Mandriva 2010.2 (sau mai exact: /home/stressat/watch/mandriva-linux-one-2010.2-KDE4-europe3-cdrom-i586.torrent). Tot ce avem de făcut este să pornim în consolă rtorrent cu comanda: rtorrent, iar aplicația va începe automat descărcarea.

După cum bănuiți, rtorrent este mult mai complex de atât, aici s-a explicat cum poate fi folosit SIMPLU programul de către orice utilizator.

Informații detaliate: http://libtorrent.rakshasa.no/wiki/RTorrentUserGuide .

Sursa: http://harbhag.wordpress.com/2010/06/30/tutorial-using-rtorrent-on-linux-like-a-pro/Info sistem, info meteo, wtf, remind, etc.

1) Screenfetch
În momentul când, inevitabil, ajung să ceară pe forum ajutorul comunității, începătorii trebuie să furnizeze unele informații despre mașina lor: sistem, versiune, arhitectură, kernel, mediu grafic, etc. O mare parte din aceste informații se află foarte simplu cu ajutorul unui singur instrument, screenfetch. În plus screenfetch furnizează aceste detalii într-o formă frumoasă, afișând și sigla distribuției.

Instalare (ca root într-o consolă): #urpmi screenfetch-dev
Rulare (comandă dată ca utilizator obișnuit): sfetch
Pentru a face automat și captură de ecran: sfetch -s
Cu sfetch -s, aplicația va face un screenshot pe care îl va salva în directorul /home sub numele de screenfetch-dată-oră.png, de exemplu: screenfetch-2011-04-09_15-02-57.png, indicând astfel că a fost făcut la ora 15.02 în data de 9 aprilie 2011.

După afișarea informațiilor în consolă este suficientă copierea datelor sau chiar o captură de ecran postată pe forum ca cei ce oferă ”asistență” să cunoască detaliile necesare.

Rezultatul îl puteți vedea în captura de ecran următoare:


Din păcate screenfetch nu recunoaște managerul de ferestre Compiz, iar în Kde deocamdată, spre deosebire de Gnome, indiferent de WM nu afișează tema, icoanele sau fontul folosit, oricum informațiile esențiale sunt afișate…


2) Weather
Chiar și cei ce lucrează doar în linia de comandă, indiferent că au sau nu un mediu grafic instalat doresc uneori să afle prognoza meteo. Primul pas este instalarea pachetului weather-utils (#urpmi weather-utils), urmând ca apoi să aflăm codul localității noastre, eventual al celui mai apropiat oraș important. Acest cod din patru litere îl găsim la adresa: http://weather.noaa.gov/ , la categoria International Weather Conditions, unde selectăm prima dată țara (Select a country⇒ Go) și apoi orașul nostru (Select a location⇒ Go). În pagina cu orașul, în partea dreapta sus este codul orașului respectiv: LRIA pentru Iași, LRBS pentru București, LRTR= Timișoara, LRBC= Bacău, șamd. Astfel putem afla datele privind meteo și în browser. Dacă ați fost atenți la instalarea pachetului weather-utils, ați observat nota post-install, în care se spunea cum anume se poate afla acest cod mult mai simplu și rapid: dând comanda cat /usr/share/weather/stations.txt | grep nume_oraș_cu_majuscule, de exemplu cat /usr/share/weather/stations.txt | grep IASI (atenție fără diacritice!). Outputul comenzii va fi:

[stressat@stressat ~]$ cat /usr/share/weather/stations.txt | grep IASI
IASI LRIA 15090 47 10N 027 37E 104 X 7 RO


După cum puteți observa, după numele orașului apar câteva grupuri de litere și cifre: primul grup LRIA este codul dorit, apoi avem alte informații utile, latitudine, longitudine, și-n final codul țării.

După acești pași preliminari este suficient să deschidem o consolă și să tastăm comanda: weather –id=cod_oraș, deci pentru Iași comanda va fi weather –id=LRIA. Vom primi imediat informațiile meteo:
[stressat@stressat ~]$ weather –id=LRIA
Current conditions at Iasi, Romania (LRIA) 47-10N 027-38E 104M (LRIA)
Last updated Apr 14, 2011 - 11:00 AM EDT / 2011.04.14 1500 UTC
Temperature: 42 F (6 C)
Relative Humidity: 93%
Wind: from the NNW (330 degrees) at 9 MPH (8 KT)
Weather: rain
Sky conditions: overcast


Este util să facem un alias în .bashrc de genul: alias meteo='weather –id=LRIA' , astfel încât să ne fie mult mau ușor de reținut și tastat comanda.


3) WTF
Dacă ați instalat deja bsd-games pentru jocurile în consolă, atunci aveți ca bonus instalată o mică bijuterie: wtf. În caz contrar trebuie instalat bsd-games. Poate uneori a-ți întâlnit acronime, prescurtări ale unor expresii după inițialele cuvintelor, cel mai adesea în limba engleză, multe necunoscute. Puteți căuta pe internet un dicționar de expresii urbane, sau doar semnificația unui asemenea acronim, sau, mai simplu puteți căuta în consola proprie: wtf is ”acronim”.
4) Remind
O aplicație foarte utilă și interesantă este remind, aplicație care ne va reaminti date pe care altfel poate le-am uita. După instalarea remind (#urpmi remind), primul pas este crearea unei baze de date de unde remind să preia aniversările, sărbătorile legale sau religioase, evenimentele culturale, sportive, sociale, sau orice date pe care dorim să le cunoaștem, în acea zi sau chiar în avans. Vom crea în directorul nostru /home un fișier text, îl vom numi .reminders în acest exemplu, numele poate fi diferit. În acest fișier .reminders vom trece date importante pentru noi, aniversările celor dragi (nu doriți să uitați când este ziua prietenei sau a soției, nu???), sărbători și orice date ce au importanță pentru noi. Un exemplu de fișier .reminders:
REM 3 february MSG aniversare mama
REM 14 february MSG aniversare Alex
REM 22 july MSG aniversare Dan
REM 27 august MSG aniversare Lili
REM 1 september MSG aniversare Camelia
REM 1 december MSG Ziua Națională a României

După cum vedeți structura comenzii este simplă: REM + data dorită + MSG + ce eveniment avem în vedere. Pentru a ne fi reamintite aceste zile în avans comanda va fi: REM dată + număr zile în avans MSG eveniment %b, ceva de forma: REM 12 june +7 MSG aniversare Florin %b. Astfel, cu șapte zile înainte de această dată vom fi avertizați în consolă de acest eveniment.

La pornirea unei console vom fi atenționați de astfel de date, sau putem verifica cu comanda remind .reminders (aici puneți numele sub care salvați fișierul respectiv în loc de .reminders), sau putem chiar seta ca remind să fie afișat ca mesaj de întâmpinare în consolă. În acest ultim caz, dacă este ceva de amintit, remind o va face, altfel va apărea mesajul: ”No reminders”. Pentru acesta este suficientă adăugarea în .bashrc a unei linii ca următoarea: echo -e „${LIGHTRED}“; remind .reminders ; .Remind poate face mult mai mult de atât, dar asta e bine s-o descoperiți personal, studiind sursa: http://www.linuxjournal.com/article/3529?page=0,0 .

5)-Diverse

Alte câteva comenzi asemănătoare sunt cal (afișează calendarul lunii curente) , date (afișează data și ora curentă), clock (afișează ora/ trebuie folosită ca root sau precedată de sudo).

Deoarece din aceste trei utilitare date și clock sunt foarte simple vom prezenta puțin doar cal. Implicit cal afișează duminica prima zi a săptâmânii și calendarul lunii curente. Pentru a afișa ziua de luni ca prima zi a săptămânii, dăm parametrul -m (cal -m), pentru afișarea a trei luni (cea curentă plus cea trecută și următoarea dăm parametrul -3 (cal -3), pentru calendarul întregului an folosim -y (cal -y), iar pentru a vedea o lună anumită comanda va fi de forma: cal x y, unde x= numărul lunii (1, 2, 3, …, 12), iar y= anul. DE exemplu pentru luna martie a anului 2012 vom da comanda: cal 3 2012.

În screenshotul următor prima zi a săptămânii este luni datorită unui alias din .bashrc (alias cal='cal -m').Sectiunea 1

mandriva/ghid-2011/terminal_2.txt · Ultima modificare: 2012/05/26 13:33 de către shogun1