Unelte utilizator

Unelte site


mandriva:ghid-2011:monitorizare_sistem

MONITORIZARE PARAMETRI SISTEM

Pentru aflarea unor informații despre sistem, componente,utilizatori trebuie instalate: lm_sensors, smartmontools, sysstat, hwinfo, htop, lshw și eventual o aplicație cu interfață grafică pentru afișarea informațiilor: Gkrellm, Superkaramba, Conky.

1- id user

: informații despre utilizator, UID, GID, grupurile din care face parte:

[alex@stressat ~]$ id alex
uid=501(alex) gid=503(alex) grupuri=503(alex),0(root),4(adm),5(tty),10(wheel),81(audio ),82(video),100(users)
2- finger user

: informații despre nume de logare, nume adevărat, director /home, shell folosit, cănd s-a logat ultima oară, dacă are mail:

[alex@stressat ~]$ finger alex
Login: alex               Name: alex
Directory: /home/alex          Shell: /bin/bash
On since Fri Dec 31 06:23 (EET) on :0 (messages off)
On since Fri Dec 31 06:24 (EET) on pts/1  13 minutes 5 seconds idle
   (messages off)
On since Fri Dec 31 06:24 (EET) on pts/2  2 hours 24 minutes idle
On since Fri Dec 31 08:47 (EET) on pts/3 (messages off)
Mail last read Wed Dec 29 12:21 2010 (EET)
No Plan.
3- uptime

: arată ora, durata de funcționare a mașinii (sesiunea curentă) și încărcarea sistemului:

[alex@stressat ~]$ uptime
 11:04:25 up 4:40, 4 users, load average: 0.03, 0.10, 0.21
4- who -b

: arată data și ora ultimei porniri (bootări) a sistemului:

[alex@stressat ~]$ who -b
     demarare sistem 2010-12-31 06:24
5- uname

: informații despre mașină și sistem. Parametri ce pot fi folosiți după această comanda sunt: -a (așa aflăm toate informațiile: nume sistem, nume mașină, kernel, arhitectura mașinii, tipul procesorului, etc), -m, -s, -p, -r.

[alex@stressat ~]$ uname -a
Linux stressat 2.6.36.2-desktop-1mnb #1 SMP Tue Dec 14 21:04:23 UTC 2010 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
6- cat /proc/cpuinfo

: informații detaliate despre procesor:

[alex@stressat ~]$ cat /proc/cpuinfo
processor    : 0
vendor_id    : GenuineIntel
cpu family   : 6
model      : 15
model name   : Intel(R) Celeron(R) CPU    E1200 @ 1.60GHz
stepping    : 13
cpu MHz     : 1600.000
cache size   : 512 KB
physical id   : 0
siblings    : 2
core id     : 0
cpu cores    : 2
apicid     : 0
initial apicid : 0
fpu       : yes
fpu_exception  : yes
cpuid level   : 10
wp       : yes
flags      : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm lahf_lm dts
bogomips    : 3199.95
clflush size  : 64
cache_alignment : 64
address sizes  : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor    : 1
vendor_id    : GenuineIntel
cpu family   : 6
model      : 15
model name   : Intel(R) Celeron(R) CPU    E1200 @ 1.60GHz
stepping    : 13
cpu MHz     : 1600.000
cache size   : 512 KB
physical id   : 0
siblings    : 2
core id     : 1
cpu cores    : 2
apicid     : 1
initial apicid : 1
fpu       : yes
fpu_exception  : yes
cpuid level   : 10
wp       : yes
flags      : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm lahf_lm dts
bogomips    : 3199.79
clflush size  : 64
cache_alignment : 64
address sizes  : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:
7-cat /proc/meminfo

: informații detaliate despre memorie:

[alex@stressat ~]$ cat /proc/meminfo
MemTotal:    2057976 kB
MemFree:      17964 kB
Buffers:      43384 kB
Cached:     1153976 kB
SwapCached:      0 kB
Active:      750336 kB
Inactive:    1104688 kB
Active(anon):   488672 kB
Inactive(anon):  170708 kB
Active(file):   261664 kB
Inactive(file):  933980 kB
Unevictable:      4 kB
Mlocked:        4 kB
SwapTotal:    1140576 kB
SwapFree:    1140576 kB
Dirty:        192 kB
Writeback:       0 kB
AnonPages:    657716 kB
Mapped:      155576 kB
Shmem:       1708 kB
Slab:       55248 kB
SReclaimable:   30128 kB
SUnreclaim:    25120 kB
KernelStack:    3384 kB
PageTables:    39188 kB
NFS_Unstable:     0 kB
Bounce:        0 kB
WritebackTmp:     0 kB
CommitLimit:   2169564 kB
Committed_AS:  3197668 kB
VmallocTotal:  34359738367 kB
VmallocUsed:   325904 kB
VmallocChunk:  34359400528 kB
HardwareCorrupted:   0 kB
HugePages_Total:    0
HugePages_Free:    0
HugePages_Rsvd:    0
HugePages_Surp:    0
Hugepagesize:    2048 kB
DirectMap4k:    42624 kB
DirectMap2M:   2054144 kB
8- blkid

: aflăm UID-urile partițiilor:

[root@stressat alex]# blkid
/dev/sda7: UUID="d6ee414f-4df9-4b33-8349-9f3eb713cc8e" TYPE="ext4" 
/dev/sda5: UUID="6d74b9bc-fb50-446f-baaa-91f33387a9d5" TYPE="swap" 
/dev/sda1: UUID="845C8E205C8E0D5C" TYPE="ntfs" 
/dev/sda2: UUID="B82077B12077756A" TYPE="ntfs" 
/dev/sda3: UUID="92787a40-15d2-4088-b13e-574e73f68380" TYPE="ext4" 
/dev/sda6: UUID="b1d5330d-f9dd-4d48-9226-eadfb9713a28" TYPE="ext4" 
/dev/sda8: UUID="6691d521-68c4-49ae-8b8b-2438d102019c" TYPE="ext4"  
9- hddtemp

arată temperatura unui hard disk:

[alex@stressat ~]$ hddtemp /dev/sda
/dev/sda: SAMSUNG SP1614N: 31°C
10- sensors

arată înregistrările senzorilor privind voltajele, turația coolerelor, temperatura procesorului; trebuie să aveți instalat lm_sensors și să rulați ca root comanda sensors-detect, să răspundeți cu Yes la toate întrebările, apoi puteți folosi sensors:

[alex@stressat ~]$ sensors
atk0110-acpi-0
Adapter: ACPI interface
Vcore Voltage:   +1.28 V (min = +0.85 V, max = +1.60 V)
 +3.3 Voltage:   +3.23 V (min = +2.97 V, max = +3.63 V)
 +5 Voltage:    +5.11 V (min = +4.50 V, max = +5.50 V)
 +12 Voltage:   +12.09 V (min = +10.20 V, max = +13.80 V)
CPU FAN Speed:  1704 RPM (min = 600 RPM)
CHASSIS FAN Speed:  0 RPM (min = 800 RPM)
CPU Temperature:  +29.0°C (high = +60.0°C, crit = +95.0°C) 
11- ifconfig

informații despre IP, DNS, adresă MAC (Hwaddr), trafic internet:

[alex@stressat ~]$ ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:1D:xx:xx:xx:xx 
     inet6 addr: fec0::d:21d:60ff:feda:e5d2/64 Scope:Site
     inet6 addr: 2002:5669:926a:d:21d:60ff:feda:e5d2/64 Scope:Global
     inet6 addr: fe80::21d:60ff:feda:e5d2/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:235067 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:1309497 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:125281534 (119.4 MiB) TX bytes:915605848 (873.1 MiB)
     Interrupt:23 Base address:0xd000 

ppp0   Link encap:Point-to-Point Protocol 
     inet addr:86.xxx.xxx.xxx P-t-P:77.xx.xx.xx Mask:255.xxx.xxx.xxx
     RX packets:200161 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:1305720 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:3 
     RX bytes:118463279 (112.9 MiB) TX bytes:886764623 (845.6 MiB)
12- df

informații partiții (nume, dimensiune, gradul de utilizare, punctul de montare):

[alex@stressat ~]$ df
Sistem de fișiere  Dimens Utiliz Liber Uz% Montat pe
/dev/sda7       9,0G 8,2G 340M 97% /
/dev/sda8       68G  56G 8,6G 87% /home
/dev/sda1       11G 6,2G 4,7G 58% /media/win_c
/dev/sda2       49G  33G  16G 68% /media/win_d
13- capacități SMART

smartctl (urmat de un parametru precum -a, -H, -t long…): pentru verificarea stării de sănătate a unui hard disk:

 1. a- verificăm dacă hard discul suportă SMART și dacă în BIOS sunt activate capacitățile SMART:
[root@stressat alex]# smartctl -i /dev/sda
smartctl 5.39.1 2010-01-28 r3054 [x86_64-mandriva-linux-gnu] (local build)
Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:   SAMSUNG SpinPoint P80 series
Device Model:   SAMSUNG SP1614N
Serial Number:  S016J1BQ407704
Firmware Version: TM100-31
User Capacity:  160.041.885.696 bytes
Device is:    In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:  7
ATA Standard is: ATA/ATAPI-7 T13 1532D revision 0
Local Time is:  Fri Dec 31 09:22:48 2010 EET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
 1. b- verificăm starea de sănătate (H=health) a discului (dacă rezultatul e PASSED totul e bine, dacă este FAILED, hardul e pe ducă):
[root@stressat alex]# smartctl -H /dev/sda
smartctl 5.39.1 2010-01-28 r3054 [x86_64-mandriva-linux-gnu] (local build)
Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
 1. c- verificăm jurnalul erorilor SMART, lista erorilor detectate de SMART în timpul funcționării discului (dacă rezultatul este ¨No Errors¨ e perfect, dacă avem câteva erori mai vechi e bine, dacă sunt multe erori discul nu e în stare bună, există posibilitatea să fie pe ducă):
[root@stressat alex]# smartctl -l error /dev/sda
smartctl 5.39.1 2010-01-28 r3054 [x86_64-mandriva-linux-gnu] (local build)
Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 455 (device log contains only the most recent five errors)
    CR = Command Register [HEX]
    FR = Features Register [HEX]
    SC = Sector Count Register [HEX]
    SN = Sector Number Register [HEX]
    CL = Cylinder Low Register [HEX]
    CH = Cylinder High Register [HEX]
    DH = Device/Head Register [HEX]
    DC = Device Command Register [HEX]
    ER = Error register [HEX]
    ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.

Error 455 occurred at disk power-on lifetime: 4225 hours (176 days + 1 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 04 51 fe 00 00 00 50 Error: ABRT

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC  Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
 ef 05 fe 00 00 00 50 00   00:02:16.250 SET FEATURES [Enable APM]
 c8 00 18 a0 12 6b f8 00   00:02:16.250 READ DMA
 c8 00 88 b8 12 6b f8 00   00:02:16.250 READ DMA
 c8 00 20 80 12 6b f8 00   00:02:16.250 READ DMA
 c8 00 08 c0 c1 99 f8 00   00:02:16.250 READ DMA

Error 454 occurred at disk power-on lifetime: 4223 hours (175 days + 23 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 04 51 fe 00 00 00 50 Error: ABRT

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC  Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
 ef 05 fe 00 00 00 50 00   06:16:44.188 SET FEATURES [Enable APM]
 c8 00 18 a0 12 6b f8 00   06:16:44.188 READ DMA
 c8 00 88 b8 12 6b f8 00   06:16:44.188 READ DMA
 c8 00 20 80 12 6b f8 00   06:16:44.188 READ DMA
 c8 00 08 c0 c1 99 f8 00   06:16:44.188 READ DMA

Error 453 occurred at disk power-on lifetime: 4223 hours (175 days + 23 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 04 51 fe 00 00 00 50 Error: ABRT

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC  Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
 ef 05 fe 00 00 00 50 00   06:15:19.000 SET FEATURES [Enable APM]
 c8 00 18 a0 12 6b f8 00   06:15:19.000 READ DMA
 c8 00 88 b8 12 6b f8 00   06:15:19.000 READ DMA
 c8 00 20 80 12 6b f8 00   06:15:19.000 READ DMA
 c8 00 08 c0 c1 99 f8 00   06:15:19.000 READ DMA

Error 452 occurred at disk power-on lifetime: 4223 hours (175 days + 23 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 04 51 fe 00 00 00 50 Error: ABRT

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC  Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
 ef 05 fe 00 00 00 50 00   06:06:49.313 SET FEATURES [Enable APM]
 ca 00 08 60 1b 9e f8 00   06:06:48.938 WRITE DMA
 c8 00 80 29 95 ad f5 00   06:06:48.063 READ DMA
 c8 00 80 a9 94 ad f5 00   06:06:48.063 READ DMA
 ca 00 08 28 90 19 f8 00   06:06:46.938 WRITE DMA

Error 451 occurred at disk power-on lifetime: 4223 hours (175 days + 23 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 04 51 fe 00 00 00 50 Error: ABRT

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC  Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
 ef 05 fe 00 00 00 50 00   06:02:08.688 SET FEATURES [Enable APM]
 ca 00 08 60 1b 9e f8 00   06:02:08.375 WRITE DMA
 ca 00 08 90 ba d4 f7 00   06:02:08.125 WRITE DMA
 ca 00 08 30 cc d3 f7 00   06:02:08.125 WRITE DMA
 ca 00 08 e8 bc d3 f7 00   06:02:08.125 WRITE DMA
 1. d- testăm discul:
[root@stressat alex]# smartctl -t short /dev/sda
smartctl 5.39.1 2010-01-28 r3054 [x86_64-mandriva-linux-gnu] (local build)
Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF OFFLINE IMMEDIATE AND SELF-TEST SECTION ===
Sending command: "Execute SMART Short self-test routine immediately in off-line mode".
Drive command "Execute SMART Short self-test routine immediately in off-line mode" successful.
Testing has begun.
Please wait 1 minutes for test to complete.
Test will complete after Fri Dec 31 09:38:18 2010

Use smartctl -X to abort test.

După cum puteți observa este testul rapid, durează un minut, timp după care verificăm iar jurnalul de erori pentru a vedea dacă au apărut erori recente, lucru neplăcut. Pentru un test mult mai profund, mai amănunțit și categoric mai exact vom folosi comanda #smartctl -t long /dev/sda.

 1. e- verificăm dacă discul are porțiuni defecte, așa numitele badblocks (aveți răbdare, durează destul de mult, în jur de 45-55minute la un hdd de 160 GB):
[root@stressat alex]# badblocks -sv /dev/sda
Checking blocks 0 to 156290903
Checking for bad blocks (read-only test): done                
Pass completed, 0 bad blocks found.
14- sysstat

a-mpstat: statistici procesor:

[alex@stressat ~]$ mpstat
Linux 2.6.36.2-desktop-1mnb (stressat) 31.12.2010   _x86_64_    (2 CPU)

10:43:38   CPU  %usr  %nice  %sys %iowait  %irq  %soft %steal %guest  %idle
10:43:38   all  16,33  0,05  5,59  7,32  0,00  0,55  0,00  0,00  70,16

b-iostat: statistici I/O:

[alex@stressat ~]$ iostat
Linux 2.6.36.2-desktop-1mnb (stressat) 31.12.2010   _x86_64_    (2 CPU)

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
     16,29  0,05  6,12  7,27  0,00  70,27

Device:      tps  kB_read/s  kB_wrtn/s  kB_read  kB_wrtn
sda       162,63   10046,85    79,18 158119076  1246124

c-vmstat: statistici memorie virtuală:

[alex@stressat ~]$ vmstat
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa
 0 1  2120 346256 96600 731844  0  0 4993  39 610 1157 16 6 70 7
15- hwinfo

informații despre componentele fizice ale sistemului/ hardware; deorece outputul comenzii este foarte lung, putem cere informații doar pentru anumite aspecte, dând după comandă un anume parametru (–bios, –cdrom, –cpu, –disk, –printer, –partition, –monitor, –gfxcard, –sound, șamd.):

[root@stressat alex]# hwinfo --sound
34: PCI 8001.0: 0403 Audio device                
 [Created at pci.318]
 UDI: /org/freedesktop/Hal/devices/pci_1106_3288
 Unique ID: FVI2.PfnGitoKusE
 SysFS ID: /devices/pci0000:80/0000:80:01.0
 SysFS BusID: 0000:80:01.0
 Hardware Class: sound
 Model: "VT1708/A [Azalia HDAC] (VIA High Definition Audio Controller)"
 Vendor: pci 0x1106 "VIA Technologies, Inc."
 Device: pci 0x3288 "VT1708/A [Azalia HDAC] (VIA High Definition Audio Controller)"
 SubVendor: pci 0x1043 "ASUSTeK Computer Inc."
 SubDevice: pci 0x8290 
 Revision: 0x10
 Driver: "HDA Intel"
 Driver Modules: "snd_hda_intel"
 Memory Range: 0xfbffc000-0xfbffffff (rw,non-prefetchable)
 IRQ: 17 (759865 events)
 Module Alias: "pci:v00001106d00003288sv00001043sd00008290bc04sc03i00"
 Driver Info #0:
  Driver Status: snd_hda_intel is active
  Driver Activation Cmd: "modprobe snd_hda_intel"
 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
[root@stressat alex]# hwinfo --memory
01: None 00.0: 10102 Main Memory                
 [Created at memory.61]
 Unique ID: rdCR.CxwsZFjVASF
 Hardware Class: memory
 Model: "Main Memory"
 Memory Range: 0x00000000-0x7d9bdfff (rw)
 Memory Size: 2 GB
 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
16- lshw

lshw este un utilitar superb, ne dă informații detaliate despre componentele hardware ale sistemului! Outputul comenzii este extrem de detaliat (și evident lung…), de aceea mai simplu este să folosim comanda lshw -short, care ne va da informații într-o formă mult mai accesibilă și inteligibilă pentru un utilizator cu experiență și cunoștințe mai puține.

[root@stressat alex]# lshw -short
H/W path       Device   Class    Description
=========================================================
                 system   System Product Name
/0                bus     P5VD2-VM SE
/0/0               memory   64KiB BIOS
/0/4               processor  Intel(R) Celeron(R) CPU    E1200 @ 1.60GHz
/0/4/5              memory   32KiB L1 cache
/0/4/6              memory   512KiB L2 cache
/0/26               memory   2GiB System Memory
/0/26/0              memory   1GiB DIMM DDR2 Synchronous 667 MHz (1.5 ns)
/0/26/1              memory   1GiB DIMM DDR2 Synchronous 667 MHz (1.5 ns)
/0/100              bridge   CN896/VN896/P4M900 Host Bridge
/0/100/0.5            generic   CN896/VN896/P4M900 I/O APIC Interrupt Controller
/0/100/1             bridge   VT8237/VX700 PCI Bridge
/0/100/2             bridge   CN896/VN896/P4M900 PCI to PCI Bridge Controller
/0/100/2/0            display   NV43 [GeForce 6600]
/0/100/3             bridge   CN896/VN896/P4M900 PCI to PCI Bridge Controller
/0/100/f             storage   VIA Technologies, Inc.
/0/100/f.1      scsi0    storage   VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE
/0/100/f.1/0.0.0   /dev/cdrom disk    DVDRAM GSA-H12N
/0/100/f.1/0.1.0   /dev/sda  disk    160GB SAMSUNG SP1614N
/0/100/f.1/0.1.0/1  /dev/sda1  volume   10GiB Windows NTFS volume
/0/100/f.1/0.1.0/2  /dev/sda2  volume   48GiB Windows NTFS volume
/0/100/f.1/0.1.0/3  /dev/sda3  volume   10GiB EXT4 volume
/0/100/f.1/0.1.0/4  /dev/sda4  volume   79GiB Extended partition
/0/100/f.1/0.1.0/4/5 /dev/sda5  volume   1113MiB Linux filesystem partition
/0/100/f.1/0.1.0/4/6 /dev/sda6  volume   258MiB Linux filesystem partition
/0/100/f.1/0.1.0/4/7 /dev/sda7  volume   9279MiB Linux filesystem partition
/0/100/f.1/0.1.0/4/8 /dev/sda8  volume   69GiB Linux filesystem partition
/0/100/10             bus     VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller
/0/100/10/1      usb1    bus     UHCI Host Controller
/0/100/10/1/1           input    USB OPTICAL MOUSE
/0/100/10.1            bus     VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller
/0/100/10.1/1     usb2    bus     UHCI Host Controller
/0/100/10.2            bus     VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller
/0/100/10.2/1     usb3    bus     UHCI Host Controller
/0/100/10.3            bus     VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller
/0/100/10.3/1     usb4    bus     UHCI Host Controller
/0/100/10.4            bus     USB 2.0
/0/100/10.4/1     usb5    bus     EHCI Host Controller
/0/100/11             bridge   VT8237S PCI to ISA Bridge
/0/100/12       eth0    network   VT6102 [Rhine-II]
/0/100/13.1            bridge   VT8237A PCI to PCI Bridge
/0/101              bridge   CN896/VN896/P4M900 Host Bridge
/0/102              bridge   CN896/VN896/P4M900 Host Bridge
/0/103              bridge   CN896/VN896/P4M900 Host Bridge
/0/104              bridge   CN896/VN896/P4M900 Host Bridge
/0/105              bridge   CN896/VN896/P4M900 Security Device
/0/106              bridge   CN896/VN896/P4M900 Host Bridge
/0/107              bridge   VT8251 Ultra VLINK Controller
/0/108              bridge   VT8237A Host Bridge
/0/1               multimedia VT1708/A [Azalia HDAC] (VIA High Definition Audio Controller)
17- htop

dată în consolă, comanda htop ne va returna un grafic cu procesele și aplicațiile ce rulează, resursele consumate (actualizat permanent):
În partea de jos a ferestrei htop puteți observa o bară cu modul de funcționare al tastelor funcționale în cadrul htop: F1-Help, F2- Setup, etc. Cu ajutorul acestor taste putem modifica aspectul, culorile afișate, coloana monitorizată în principal (CPU, MEM, etc), putem închide un proces și multe altele.


17.1 htop -hotkeys

t :Afișează/ascunde procesele active sub formă de arbore
u : Afișează/ascunde procesele rulate de utilizatorul selecționat;
P : Afișează/ascunde procesele triate in funcție de consumul CPU in %;
M : Afișează/ascunde procesele triate in funcție de consumul memoriei in %;
T : Afișează/ascunde procesele triate in funcție de timpul parcurs;
Bara de Spaţiu : Selecționează procesele;
U : Deselecționează toate procesele.
18- vmstat- Activitatea sistemului , informații hardware și de sistem. Comanda vmstat afișează informații despre procese , memorie, cpu și blocurile I/O, in funcție de la câte secunde dorim să fie afișate aceste informații, de exemplu :

vmstat 5

va afișa rezultatele la fiecare 5 secunde.

Pentru a afla parametri ce pot fi folosiți cu vmstat consultați „help“ cu comanda.

vmstat -h
19- ps- Cu această comanda puteți avea un snapshot al proceselor in desfășurare în momentul lansării comenzii. (ps este cam ca și comanda top cu deosebirea că se vor obține mai multe informații) Exemple de parametri ce pot fi pasați comenzii ps:
-Afișarea tuturor proceselor în forma detaliată ( log output)

ps -Al

( sau pentru extra full mode

ps -AlF

afișează și comenzile care vin distribuite proceselor din linia de comandă)
-Afișarea tuturor sarcinilor in desfășurare

ps -AlFH

-Afișarea tuturor sarcinilor in desfășurare chemate in urma proceselor

ps -AlLm

-Afișarea arborelui proceselor si subproceselor

pstree

-Afișarea informațiilor de siguranță

ps -eo euser,ruser,suser,fuser,f,comm,label

-Afișarea primelor 10 procese in funcție de consumul de CPU

ps -auxf | sort -nr -k 3 | head -10

-Afișarea primelor 10 procese in funcție de consumul de memorie RAM

ps -auxf | sort -nr -k 4 | head -10
20- ww este este o comandă utilă în cazul in care avem mai mulți utilizatori conectați simultan pe mașină,
pentru a vedea cine sunt și ce procese rulează fiecare. Comanda este:

w usernameDupă cum se vede la fiecare utilizator i se atribuie un tty ( tty8 si tty9 ,in X in cazurile de față
dar nu este obligatoriu, se poate foarte bine ca unii utilizatori să fie activi doar în mod text )
deci pentru administrator ca să navigheze între utilizatori folosește combinația ctrl+alt+F8 sau ctrl+alt+F9
in prezentul exemplu, ș.a.m.d , fiecărui nou utilizator i se va atribui un shell tty de login .
Cu:

w

vor fi afișati toți utilizatorii activi în momentul lansării comenzii cu detaliile menționate mai sus.

21-dstatDar poate cel mai complet și unul dintre preferații mei e dstat
dstat -f in acest exemplu
Description :
Dstat is a versatile replacement for vmstat, iostat and ifstat. Dstat
overcomes some of the limitations and adds some extra features.

Dstat allows you to view all of your system resources instantly,
you can eg. compare disk usage in combination with interrupts from
your IDE controller, or compare the network bandwidth numbers
directly with the disk throughput (in the same interval).

Dstat also cleverly gives you the most detailed information in
columns and clearly indicates in what magnitude and unit the output
is displayed. Less confusion, less mistakes.

Dstat is also unique in letting you aggregate block device throughput
for a certain diskset or network bandwidth for a group of interfaces,
ie. you can see the throughput for all the block devices that make up
a single filesystem or storage system.

You can customize your dstat output from /etc/dstat.conf and you can
write your own dstat modules to plug into the dstat output.

Dstat's output, in its current form, is not very useful to be post-
processed by other tools. It's mostly meant for allowing humans to
interprete real-time data as easy as possible.
21.1- dstat -Parametri pentru a putea exploata la maxim acest utilitar

1.

 -c

abilitează statistici CPU , exemplu:

-C 0,total

include cpu0 și toate

2.

 -d

abilitează statistici hard disk, exemplu:

-D total,hde

include hde și total

3.

-i

abilitează statistici de interrupt , exemplu:

-I 5,eth0

include int5 și interrupt folosit de eth0

4.

-m 

abilitează statistici memorie

5.

-n 

abilitează statistici de rețea , exemplu:

-N eth0,total

include eth0 și total

6.

-p 

abilitează statistici procese

7.

-s 

abilitează statistici swap, exemplu:

-S swap1,total

include swap1 și total

Acestea le consider eu cele mai utile , dar bineințeles că ajunge să consultați manualul man dstat sau ajutorul dstat -h
pentru a vedea toate posibilitățile și pentru a le putea adapta necesităților voastre.

22-iptraf

Acesta este ,poate, cea mai completă aplicație pentru monitorizare trafic rețea . Se instalează simplu cu urpmi fiind prezent pe mediile mandriva , deci:

urpmi iptraf

Se lansează din root (sau sudo pentru cine are configurat sudoers), și arată cam așa
Meniul este navigabil cu sageată sus și sageată jos și cuprinde următoarele categorii :
-IP Traffic monitor care monitorizează toate interfețele de rețea configurate , (dacă nu vă mulțumește configurarea nativă accesați configure și/sau Filters și le configurați dupa preferință.)
-General Interface Statistics pornește direct monitorizarea pe toate interfețele , porturile și protocoalele.
-Detailed Interface Statistics exact ca și mai sus doar că informațiile sunt mult mai detaliate și setate pe interfața de retea pe care o alegeți.
-LAN Statistics monitor monitorizare dedicată retelelor LAN.
Câteva imagini explicative mai jos.
IP Traffic monitor(All interfaces)
Detailed Interface Statistics (pe eth0)

INTERFEȚE GRAFICE PENTRU MONITORIZARE SISTEM

Putem avea direct pe desktop anumite aplicații care dau informații despre sistemul nostru: gkrellm, superkaramba, conky. Aceastea trebuie instalate și apoi pornite din Meniu- Tools sau cu Alt+F2 unde scriem numele aplicației, sau dintr-o consolă tastând numele aplicației.

A- GKRELLM: este una din cele mai simple variante de a avea pe desktop un tip de bară/ panou în care vom găsi informații diverse, precum numele mașinii, kernel, temperatură hdd și procesoare, voltaje, partiții, starea memoriei, etc. Gkrellm poate fi setat pentru a sta mereu deasupra altor ferestre, pentru a fi afișat pe toate desktopurile, putem modifica dimensiunea și locul pe desktop, are implicit foarte multe teme din care să o alegem pe cea preferată, etc. Toate acestea cu un clic dreapta pe partea superioară a fereastrei gkrellm- Configurare- General sau în secțiunea dorită… Una din multele teme gkrellm, împreună cu fereastra de configurare:B- SUPERKARAMBA: după instalarea și pornirea superkaramba este necesar să căutăm niște teme potrivite. În fereastra apărută la pornirea superkaramba dăm clic pe ¨Chestii noi…¨, iar în noua fereastră găsim diverse teme, din care putem alege câteva teme pe gustul nostru și le instalăm. După instalarea acelor teme, alegem una din ele pentru a o avea pe desktop. Una din temele transparente superkaramba:

mandriva/ghid-2011/monitorizare_sistem.txt · Ultima modificare: 2011/08/24 12:13 (editare externă)